DOCENTEN

We werken samen met leerkrachten, begeleiders en administratief personeel om te onderzoeken hoe ze concepten en instrumenten van creatieve onderhandeling kunnen integreren in hun professionele praktijk, klaslokalen en instellingen.

Intercommunale programma’s brengen leerkrachten van verschillende taalgemeenschappen samen om te verbinden, uit te wisselen, en samen een gedeeld kader te leren.

We zijn er trots op samen te werken met Teach for Belgium om creatieve onderhandeling als een basiscompetentie aan hun leerkrachten aan te bieden.

ONDERHANDELEN MET STUDENTEN. OUDERS. COLLEGA'S. ADMIN. ROLMODEL. INTEGREREN IN DE KLAS. INVLOED OP SCHOOLCULTUREN. EEN GEMEENSCHAP VAN PRAKTIJKEN OPBOUWEN. LERARENLEIDERS. EEN VERANDERING TEWEEGBRENGEN.

ONDERHANDELING IN HET ONDERWIJS...